Megjelent Kelemen László legújabb kötete, Joghallgatók a jogról II. címmel

A könyv egy olyan szociálpszichológiai kutatás eredményeit ismerteti, amely 2012-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tanuló első és ötödéves joghallgatók igazságszolgáltatással, bűnözéssel (bűnüldözéssel) kapcsolatos véleményét (attitűdjeit) térképezte fel.

Kelemen László - Joghallgatók a jogról II.Kelemen László - Joghallgatók a jogról II.

A célcsoport kiválasztásának indoka az a hipotézis volt, hogy a joghallgatók csoportja számos erősen vitatott társadalmi kérdés (abortusz, halálbüntetés, bűnmegelőzés stb.) szociális reprezentációja tekintetében a tudományos, szakmai és laikus megközelítések olvasztótégelyeként funkcionál.

A kutatás homlokterében nemcsak a hallgatók véleményének, hanem (elsősorban) a jogászképzés ezekre gyakorolt hatásának elemzése állt. Mivel a kutatás egy öt évvel ezelőtt elvégzett vizsgálat szerves folytatása, az eredmények elemzésénél – hazánkban egyedülálló módon – arra is alkalmunk volt, hogy az attitűdök változását egyazon évfolyam tekintetében (öt éves periódust tekintve) longitudinálisan követhettük.

A könyv többféle formátumban, díjmentesen letölthető.